Özöfajial Manometri işleminde, yemek borusu içine yerleştirilen bir kateter aracılığıyla yemek borusunun peristaltik hareket denilen ileri doğru itme (dalga) hareketinin gücü ve düzeniyle ilintili ölçüm yapılır. Mide kapak mekanizmasının kasılma ve dinlenme sırasındaki basınçları ölçülür. Reflü oluşumunun en önemli nedenlerden biri olan kendiliğinden mide kapağı gevşemesinin bulunup bulunmadığı araştırılır ve yemek borusunun kendine ait hareket bozukluklarının olup olmadığı ortaya konur.

Özöfajial Manometri özellikle akalazya hastalığı teşhisinde önemli rol taşır.

Yemek borusunun manometrik incelenmesi son derece değerli bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında ilaç kullanımı tasarlanan hastalarda yemek borusu hareketini destekleyici ilaçlara gerek olup olmadığı saptanabilmektedir. Özofagus cerrahi düşünülen herhangi bir hasta için Özöfajial Manometri şarttır.