Gastroenteroloji bölümü; sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı bölümdür.

Gastroenteroloji Bölümünde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

 • Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişim (özofago-gastro-duodeno-skopi)
 • Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rekto-sigmoido-skopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)
 • Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

 

Gastroenteroloji Bölümünde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

 • Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması
 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması
 • Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu
 • Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması
 • Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması
 • Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması
 • Kalın bağırsaktaki (Kolonik )poliplerin polipektomi ile çıkarılması
 • Kalın bağırsaktaki (Kolonik) darlıklarda stent uygulaması
 • Hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması
 • Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması.