Anorektal manometri ünitesi
Büyük abdest kaçırma, gaz tutamama yada dışkılama güçlüğünün teşhis ve tedavisinde kullanılan en önemli yöntem anorektal manometri ile yapılan değerlendirmedir.
Sadece parmakla muayenesi yani rektal tuşe ile anal bölgenin değerlendirilmesi tam olmamaktadır. Anorektal manometri yaparak sfinkterlerin fizyolojik durumu değerlendirilip, bölgenin hastalıklarında yapılması ya da yapılmaması gereken işlemler ve girişimlere sonuca göre karar verilmesinde fayda vardır. Grup Florence Nightingale hastaneleri kapsamında var olan anorektal manometri sistemi üstün teknoloji ve modern tıbbın geliştirdiği en yeni cihazlardan biridir.

Anorektal manometri nasıl yapılır? Neye Yarar?

Hastanın geçmişi sorgulanır, özel bir skorlama sistemi ile hastalar değerlendirilir. İşlemden önce lavman yapılarak rektum boşaltılır.
Anal manometre sırasında hastalar ağrı duymadığı için herhangi bir sakinleştirici uygulanmamaktadır. Bu işlemden sonra hastalar günlük yaşamlarına dönmektedir.
İşlem sırasında gaz-gaita yani büyük abdest tutmasını sağlayan internal ve eksternal sfinkterlerin hareketleri ve fonksiyonları değerlendirilir. Hastanın nörolojik bir nedenle büyük abdestini ve gazını tutup tutamadığı anlaşılabilinir.

Anorektal manometri ne amaçla yapılabilir?

Radyoterapi, kadınlarda doğuma bağlı travma veya yaşa bağlı pelvik taban hastalıkları, daha önce geçirilmiş kolorektal cerrahiye bağlı rektum hacminin azalıp azalmadığı, kolostomi yada ileostomisi (karında torba olması) olan hastaların, torbalarının (stomalarının) kapatılmadan önce anal sfinkterlerinin yeterince çalışıp çalışmadığı değerlendirilir.

Böylece torbanın iptaline ya da devamına cerrah rahatlıkla karar verir.

Anal manometri uygulamasını kim yapmaktadır?

Anal manometri, ünitemizde doktor, hemşire ve tekniker den oluşan bir ekipçe yapılmaktadır.